Przejdź do treści

Kongres Powiatów „Dobry Zawód” we Wrocławiu

Kongres Powiatów „Dobry Zawód” odbył się 6 kwietnia 2018 roku we Wrocławskim Centrum Kongresowym. W wydarzeniu wzięło udział blisko 1000 osób z całej Polski. Przedsięwzięcie zorganizowało Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji.

Kierownictwo Ministerstwa reprezentowały Pani Anna Zalewska – Minister Edukacji Narodowej i Pani Marzena Machałek – Sekretarz Stanu.

więcej: http://www.kuratorium.bialystok.pl/ksztalcenie-i-wychowanie/ksztalcenie-ustawiczne/8556.html#prettyPhoto

 

Czytaj więcej...

Wielkanoc 2018

RADOSNYCH, SPOKOJNYCH, RODZINNYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH 

CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI UCZNIOWSKIEJ, RODZICOM, RADZIE PEDAGOGICZNEJ, PRACOWNIKOM 

ORAZ WSZYSTKIM SYMPATYKOM NASZEJ SZKOŁY 

                                                                                                                                                     ŻYCZY  DYREKCJA

100% zdawalność egzaminów w technikum energetyki odnawialnej

    Wszyscy uczniowie klasy III Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej zdali egzamin zawodowy z kwalifikacji B.21 - montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Tym samym zdawalność egzaminów dla tego zawodu wyniosła 100 procent. Egzamin, który odbył się w sesji zimowej, składał się z dwóch części: pisemnej i praktycznej. Pierwsza część obejmowała 60 minutowy test składający się z 40 pytań, druga - zadanie polegające na wykonaniu fragmentu instalacji hydraulicznej ciepłej i zimnej wody. Gratulujemy i życzymy takiego samego sukcesu w kwalifikacji B.22.

Klasyfikacja uczniów - 2017/18

Czytaj więcej...

Profilaktyka zachowań ryzykownych wśród młodzieży. Edukacja i aspekty prawne

27 marca 2018 roku młodzież klas drugich w zawodach technik informatyk oraz technik usług fryzjerskich Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie uczestniczyła w 2 - godzinnym spotkaniu z p. Joanną Balejko - Pełnomocnikiem Burmistrza ds. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom oraz p. Tomaszem Szepietowskim - Młodszym Aspirantem, Dzielnicowym rejonu nr V KPP w Siemiatyczach. Spotkanie przebiegało pod hasłem „Profilaktyka zachowań ryzykownych wśród młodzieży. Edukacja i aspekty prawne.” Dzielnicowy przedstawił zebranym także działania priorytetowe KPP obejmujące miejscowość Czartajew. Prowadzący uwrażliwili młodzież na zjawisko przemocy, jej rodzaje, formy i przyczyny oraz konsekwencje prawne z nią związane. Dziękujemy gościom za przybycie i przeprowadzenie zajęć.

Organizatorzy

Kontakt do Dzielnicowego