Przejdź do treści

Dzień Otwarty w ZST Czartajew

     23 kwietnia gościliśmy gimnazjalistów i ich rodziców na Dniu Otwartym Szkoły. Odwiedziło nas ponad 200 uczniów z gimnazjów powiatu siemiatyckiego i nie tylko. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: Starosta Powiatu Siemiatyckiego p. Jan Zalewski, Wicestarosta Powiatu Siemiatyckiego p. Marek Bobel, Wójt Gminy Siemiatycze p. Edward Krasowski, oraz pracodawcy, kadra zarządcza i właściciele firm współpracujących ze szkołą: Przedsiębiorstwo Komunalne w Siemiatyczach Spółka z o.o., Oerlemans Foods Siemiatycze Sp. z o.o., El- Staw PPHU Stawiecki Adam.

     Pan Dyrektor Alfred Bajena oficjalnie powitał zaproszonych gości oraz przybyłą młodzież wraz z opiekunami. Pan Starosta podczas swojego wystąpienia podkreślał fakt, iż szkoła przeżywa renesans i rozwija się na wielu płaszczyznach. Pan Wicestarosta zwrócił uwagę na Strefę Ekonomiczną na terenie Czartajewa, która może być szansą dla tworzenia nowych miejsc pracy, w tym dla absolwentów kierunków w których kształcimy. Nowoczesna infrastruktura sportowa powstająca na terenie naszej placówki zainteresuje na pewno wszystkich pasjonatów sportu.

     Pracodawcy podkreślali, że współpraca ze szkołą układa się bardzo dobrze i absolwenci naszych kierunków mogą znaleźć zatrudnienie w ich firmach.

     Po części oficjalnej uczniowie ZST zaprosili swoich młodszych kolegów do obejrzenia szkoły i odwiedzenia pracowni, gdzie odbywały się warsztaty i lekcje otwarte, prezentacje oraz liczne konkursy. Oferta edukacyjna była przygotowana we wszystkich kierunkach kształcenia: Technik Ekonomista, Technik Informatyk, Technik Mechanik, Technik Elektryk, Technik Odnawialnych Źródeł Energii, Technik Usług Fryzjerskich, Technik Handlowiec, Technik Organizacji Reklamy.

     Uczestnicy Dnia Otwartego zostali też zaproszeni na pyszną kiełbaskę z grilla i gofry.

     Dziękujemy dyrektorom gimnazjów za umożliwienie przyjazdu, zaś młodzieży gimnazjalnej za liczne przybycie.

O naszym Dniu Otwartym można również przeczytać na stronie Starostwa Powiatowego oraz w serwisie Podlasie.24