Przejdź do treści

Lekcja o Funduszach Europejskich, Przedsiębiorczość II

     W marcu 2018 roku,  w odpowiedzi na informację umieszczoną na stronie Kuratorium Oświaty w Białymstoku, nasza szkoła przystąpiła do akcji edukacyjnej pod nazwą „Lekcja o Funduszach Europejskich, Przedsiębiorczość II”.  Głównym celem projektu jest popularyzacja wiedzy na temat przedsiębiorczości w kontekście Funduszy Europejskich, w tym Programu Operacyjnego Polska Wschodnia ( POPW).

      13 kwietnia 2018 r. na lekcji podstaw przedsiębiorczości w klasie I TE, I TEL, I TM na podstawie materiałów dydaktycznych udostępnionych przez organizatora (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju) przedstawiono możliwości wsparcia rozwoju innowacyjnego biznesu, a w szczególności Platform startowych dla nowych pomysłów. Przybliżone zostały zasady aplikowania o środki na wsparcie start-upów oraz przykłady przedsiębiorczości młodych osób  prowadzących start-up w ramach Platform startowych.

          Oczekiwanym efektem zrealizowanych zajęć są następujące wnioski, które powinni wyciągnąć uczniowie:

1. Program Polska Wschodnia wspiera rozwój innowacyjnej przedsiębiorczości w makroregionie.
2. Młodzi ludzie mogą otrzymać z Funduszy Europejskich wsparcie umożliwiające rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.
3. Platformy startowe oferują szerokie wsparcie (merytoryczne, techniczne i finansowe) umożliwiające wypracowanie modelu rentownego biznesu.

       START-UP – nowe przedsiębiorstwo nastawione na przygotowanie i wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów i usług, które zagwarantują  mu rozwój biznesowy. Zazwyczaj działa w obszarze nowych technologii, aktywnie poszukuje nowych rynków i inwestorów.

       Walentyna Homanowska