Przejdź do treści

Profilaktyka zachowań ryzykownych wśród młodzieży. Edukacja i aspekty prawne

27 marca 2018 roku młodzież klas drugich w zawodach technik informatyk oraz technik usług fryzjerskich Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie uczestniczyła w 2 - godzinnym spotkaniu z p. Joanną Balejko - Pełnomocnikiem Burmistrza ds. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom oraz p. Tomaszem Szepietowskim - Młodszym Aspirantem, Dzielnicowym rejonu nr V KPP w Siemiatyczach. Spotkanie przebiegało pod hasłem „Profilaktyka zachowań ryzykownych wśród młodzieży. Edukacja i aspekty prawne.” Dzielnicowy przedstawił zebranym także działania priorytetowe KPP obejmujące miejscowość Czartajew. Prowadzący uwrażliwili młodzież na zjawisko przemocy, jej rodzaje, formy i przyczyny oraz konsekwencje prawne z nią związane. Dziękujemy gościom za przybycie i przeprowadzenie zajęć.

Organizatorzy

Kontakt do Dzielnicowego