Przejdź do treści

Dzień zawodu technik ekonomista

     W ramach  Dni Zawodów - cyklicznej imprezy w naszej szkole, 16 marca 2018 roku  obchodziliśmy Dzień Zawodu Technika Ekonomisty. Uczniowie klas przedmaturalnych i maturalnych uczestniczyli w spotkaniu z panią Anną Szeryńską - kierownikiem Powiatowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Siemiatyczach, będącą także Głównym Specjalistą do spraw Organizacji Doradztwa w naszym powiecie.

     Spotkanie miało dwuetapowy przebieg. Młodzieży z klas młodszych zostały przybliżone zasady funkcjonowania instytucji, z usług której korzysta wielu mieszkańców naszego powiatu, będącej także organizatorem wielu szkoleń, konkursów i imprez, w których brali udział nasi uczniowie i absolwenci w ramach wyjazdów zorganizowanych i indywidualnych. Wielokrotnie nauczyciele, młodzież i ich rodzice uczestniczyli w  Wiosennych Targach Ogrodniczych i Pszczelarskich, Zielonej Gali, Podlaskich Targach Budownictwa Wiejskiego, Targach Ogrodniczych "Jesień w sadzie i ogrodzie", Targach Leśnych „Las i My”.  Podczas prelekcji zwrócono uwagę na to, że Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego może być potencjalnym miejscem pracy dla absolwentów naszej szkoły.
       Druga część  spotkania skierowana była do uczniów klas maturalnych i skupiała się głównie na prezentacji działań  i projektów umożliwiających pozyskanie środków na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. Przedstawione przykłady funkcjonujących przedsiębiorstw z różnych branż, które pozyskały środki z Unii Europejskiej powinny uświadomić młodzieży, że warto  szukać informacji na temat źródeł finansowania działalności gospodarczej i wykorzystywać istniejące szanse.

Zdjęcia: Anetta Lenkiewicz