Przejdź do treści

Podsumowanie praktyk zagranicznych technikum energetyki odnawialnej

     Uczniowie klasy III Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej dnia 14 grudnia spotkali się z panem Tomaszem Duszą (koordynatorem wyjazdu uczniów do Grecji) w celu podsumowania praktyk zagranicznych. Pan Tomasz wspólnie z Panią wicedyrektor Martą Jakimiuk wręczyli uczniom certyfikaty odbycia stażu w ramach projektu „Zawody przyszłości - Wsparcie rozwoju kompetencji w zakresie energetyki odnawialnej” oraz  Europass-Mobilność.