Przejdź do treści

Spotkanie z radcą prawnym

    13 grudnia uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu z pracownikiem siedleckiego sądu, radcą prawnym, panią Zofią Gałązką, która przedstawiła specyfikę zawodów prawniczych oraz omówiła strukturę i funkcjonowanie polskich sądów. 

Uczniowie dowiedzieli się, jak przebiega rozprawa sądowa, poznali zasady zachowania się w sądzie.
         Poruszono tematykę odpowiedzialności cywilnej i karnej, zarówno osób dorosłych, jak i nieletnich w przypadku różnych zachowań.  Przedstawiono zagadnienia dotyczące bezpiecznego korzystania z internetu, a także prawa do ochrony dóbr osobistych takich jak np. wizerunek, a co za tym idzie publikowania zdjęć i filmów.