Przejdź do treści

Uczniowie technikum ekonomicznego z wizytą w Urzędzie Gminy

     W ramach współpracy Zespołu Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta w Czartajewie ze środowiskiem lokalnym oraz realizacji treści programowych z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, uczniowie z pierwszej klasy technikum w zawodzie technik ekonomista spotkali się w Urzędzie Gminy w Siemiatyczach  z pracownikiem tej instytucji - panią Marta Zarzecką. 

     Podczas spotkania omówiono zagadnienia dotyczące realizacji zadań Samorządu Terytorialnego na szczeblu gminnym. Dużo uwagi poświęcono formalnościom związanym z zakładaniem i prowadzeniem firmy.
     Spotkanie miało na celu podniesienie i doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów oraz przybliżenie młodzieży wiedzy dotyczącej możliwości świadczenia pracy na różnych stanowiskach, w różnych instytucjach i znaczenia znajomości przepisów prawa w związku z prowadzeniem  własnej firmy.

  Walentyna Homanowska