Przejdź do treści

Wywiadówka - 22 lutego 2018 r.

Szanowni Rodzice!

 

W dniu 22 lutego 2018 r. o godz. 17:00 odbędą się w naszej Szkole zebrania Rodziców uczniów wszystkich klas technikum.

W trakcie zebrania będą poruszone bardzo istotne zagadnienia związane z funkcjonowaniem Szkoły oraz obowiązkami Rodziców wobec uczących się dzieci wynikającymi z prawa oświatowego.

Ze względu na wagę poruszanych zagadnień proszę potraktować obecność na wywiadówce (przynajmniej jednego z rodziców) jako OBOWIĄZKOWĄ.

Dyrektor ZST, Alfred Bajena

Rok 2018 rokiem Ireny Sendlerowej

„Ludzi należy dzielić na dobrych i złych. Rasa, pochodzenie, religia, wykształcenie, majątek - nie mają żadnego  znaczenia. Tylko to, jakim kto jest człowiekiem …”   

Irena Sendlerowa

 

     Klasa 2 TI w swoim miesiącu gospodarności wraz z Zespołem Wychowawców zaprosiła całą społeczność uczniowską na seans filmowy w nowo powstałym centrum multimedialnym przy bibliotece szkolnej. Wyświetlony został film „Dzieci Ireny Sendlerowej”. Film opowiada historię życia Ireny Sendlerowej, polskiej społeczniczki, która podczas II wojny światowej uratowała przed Holocaustem ponad 2500 żydowskich dzieci. Scenariusz filmu powstał na podstawie książki Anny Mieszkowskiej – „Matka dzieci Holocaustu. Historia Ireny Sendlerowej”. Reżyserii podjął się John Kent Harrison. Film swoją światową premierę Miał 19 kwietnia 2009 roku, czyli w rocznicę wybuchu powstania w warszawskim getcie.

     Szkolna projekcja filmu  związana jest z ustanowieniem przez Sejm roku 2018 jako Rok Ireny Sendlerowej. W naszej szkole jej pamięci poświęciliśmy miesiąc luty. Więcej informacji o tej postaci z naszej historii można znaleźć na wybranych stronach, np. sprawiedliwi.org.pl, culture.pl oraz na gazetce szkolnej. 

Nasi uczniowie na Siemiatyckim Dniu Samowystarczalności Energetycznej

     W ramach Siemiatyckiego Dnia Samowystarczalności Energetycznej odbyły się proekologiczne prezentacje, a także warsztaty z wykorzystaniem mobilnego laboratorium dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w których wzięła udział klasa III Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej ZST w Czartajewie wraz z opiekunami: Anettą Lenkiewicz i Bogdanem Laskowskim.
     Przedstawiciel Politechniki Częstochowskiej zaprezentował uczniom mechanizmy działania elektrociepłowni wytwarzających energię z biomasy, wody, światła, czy wiatru, sposoby jej magazynowania oraz wykorzystania inteligentnych sieci dystrybucji.
    W związku z udziałem miasta w programie „Gmina Samowystarczalna Energetycznie” absolwenci naszej szkoły będą mieli możliwość zdobycia w przyszłości ciekawej pracy jako technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Walentynki 2018

     Dziś obchodziliśmy  w szkole Dzień św. Walentego. Wszystkie wysłane za pomocą Poczty Walentynkowej kartki trafiły do adresatów sprawiając im wiele radości. Uczniowie mogli także zapoznać się z ciekawostkami o Walentynkach, zamieszczonymi w gazetce szkolnej oraz  porozmawiać przy romantycznie przystrojonych stolikach, delektując się pyszną kawą z nowego automatu ;)

Europejski Konkurs Statystyczny

     Grupa uczniów klasy III TE wraz z opiekunem panią Katarzyna Piotrowską bierze udział w Europejskim Konkursie Statystycznym. Europejski Konkurs Statystyczny jest organizowany przez Eurostat i zgłoszone urzędy statystyczne z 11 krajów Europy. Celem Konkursu jest zainteresowanie uczniów statystyką. Konkurs ma charakter zespołowy i składa się z części krajowej i europejskiej. Część krajowa składa się z dwóch etapów. Etap pierwszy to rozwiązanie 3 testów on-line z pytaniami zamkniętymi. Życzymy sukcesów. 
Więcej informacji na oficjalnej stronie europejskiego konkursu statystycznego.