Przejdź do treści

Nasi uczniowie na Siemiatyckim Dniu Samowystarczalności Energetycznej

     W ramach Siemiatyckiego Dnia Samowystarczalności Energetycznej odbyły się proekologiczne prezentacje, a także warsztaty z wykorzystaniem mobilnego laboratorium dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w których wzięła udział klasa III Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej ZST w Czartajewie wraz z opiekunami: Anettą Lenkiewicz i Bogdanem Laskowskim.

     Przedstawiciel Politechniki Częstochowskiej zaprezentował uczniom mechanizmy działania elektrociepłowni wytwarzających energię z biomasy, wody, światła, czy wiatru, sposoby jej magazynowania oraz wykorzystania inteligentnych sieci dystrybucji.

    W związku z udziałem miasta w programie „Gmina Samowystarczalna Energetycznie” absolwenci naszej szkoły będą mieli możliwość zdobycia w przyszłości ciekawej pracy jako technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Podsumowanie praktyk zagranicznych technikum energetyki odnawialnej

     Uczniowie klasy III Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej dnia 14 grudnia spotkali się z panem Tomaszem Duszą (koordynatorem wyjazdu uczniów do Grecji) w celu podsumowania praktyk zagranicznych. Pan Tomasz wspólnie z Panią wicedyrektor Martą Jakimiuk wręczyli uczniom certyfikaty odbycia stażu w ramach projektu „Zawody przyszłości - Wsparcie rozwoju kompetencji w zakresie energetyki odnawialnej” oraz  Europass-Mobilność.

Nasz uczeń nagrodzony w konkursie "Junkers szkoli"

     Uczeń Dawid Sołomacha otrzymał nagrodę za pierwsze miejsce w teście on-line programu „Junkers szkoli” - technika kondensacyjna. Program ten ma za zadanie zapoznać uczniów z nowoczesnymi technikami ogrzewania: kotłami kondensacyjnymi, techniką solarną oraz pompami ciepła. Uczniowie przechodzą szkolenie, a następnie rozwiązują test on-line. Nagrodą za pierwsze miejsce był cyfrowy detektor firmy Bosch.
     Gratulujemy zwycięzcy i życzymy sukcesów w kolejnych testach.

 

III Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Energetyce Odnawialnej

     Dnia 29 listopada  2017 uczniowie klasy III Technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej brali  udział w pierwszym etapie III Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Energetyce Odnawialnej. Do kolejnego etapu z naszej szkoły zakwalifikowali się dwaj uczniowie: Patryk Toczyński oraz Dawid Charytoniuk.

     Gratulujemy zwycięzcom i życzymy sukcesów w dalszych etapach.

Energia ze słońca w ZST Czartajew

     W Zespole Szkół Technicznych została wykonana instalacja fotowoltaiczna o mocy 15 kW. Uczniowie klasy III technikum urządzeń i systemów energii  odnawialnej mieli możliwość obserwować w jaki sposób montowany jest  system otrzymywania energii elektrycznej ze słońca. Instalacja składa się z 54 paneli fotowoltaicznych, każdy po 280 W, w systemie on-grid. W skład instalacji wchodzi także inwerter (falownik zmieniający prąd stały na zmienny, o napięciu sieciowym 230 V, częstotliwości 50 Hz), liczniki produkcji i zużycia prądu, oraz przyłączenie do sieci i zabezpieczeń. Wyprodukowana energia będzie spożytkowana na potrzeby szkoły, a nadwyżka będzie oddawana do sieci energetycznej. Serce systemu, czyli inwerter został umieszczony w pracowni OZE dzięki czemu uczniowie będą mogli monitorować na bieżąco działanie instalacji.