Przejdź do treści

100% zdawalność egzaminów w technikum energetyki odnawialnej

    Wszyscy uczniowie klasy III Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej zdali egzamin zawodowy z kwalifikacji B.21 - montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Tym samym zdawalność egzaminów dla tego zawodu wyniosła 100 procent. Egzamin, który odbył się w sesji zimowej, składał się z dwóch części: pisemnej i praktycznej. Pierwsza część obejmowała 60 minutowy test składający się z 40 pytań, druga - zadanie polegające na wykonaniu fragmentu instalacji hydraulicznej ciepłej i zimnej wody. Gratulujemy i życzymy takiego samego sukcesu w kwalifikacji B.22.

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Energetyce Odnawialnej

     Po wcześniejszym zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu III Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Energetyce Odnawialnej, Patryk Toczyński, uczeń klasy III Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej reprezentował naszą szkołę w rywalizacji na szczeblu okręgowym. Ten etap konkursu odbył się 6 marca w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Białej Podlaskiej.

      W konkursie brali udział uczniowie z województwa podlaskiego i lubelskiego. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowe upominki od sponsorów.

Nasi uczniowie na Siemiatyckim Dniu Samowystarczalności Energetycznej

     W ramach Siemiatyckiego Dnia Samowystarczalności Energetycznej odbyły się proekologiczne prezentacje, a także warsztaty z wykorzystaniem mobilnego laboratorium dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w których wzięła udział klasa III Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej ZST w Czartajewie wraz z opiekunami: Anettą Lenkiewicz i Bogdanem Laskowskim.

     Przedstawiciel Politechniki Częstochowskiej zaprezentował uczniom mechanizmy działania elektrociepłowni wytwarzających energię z biomasy, wody, światła, czy wiatru, sposoby jej magazynowania oraz wykorzystania inteligentnych sieci dystrybucji.

    W związku z udziałem miasta w programie „Gmina Samowystarczalna Energetycznie” absolwenci naszej szkoły będą mieli możliwość zdobycia w przyszłości ciekawej pracy jako technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Podsumowanie praktyk zagranicznych technikum energetyki odnawialnej

     Uczniowie klasy III Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej dnia 14 grudnia spotkali się z panem Tomaszem Duszą (koordynatorem wyjazdu uczniów do Grecji) w celu podsumowania praktyk zagranicznych. Pan Tomasz wspólnie z Panią wicedyrektor Martą Jakimiuk wręczyli uczniom certyfikaty odbycia stażu w ramach projektu „Zawody przyszłości - Wsparcie rozwoju kompetencji w zakresie energetyki odnawialnej” oraz  Europass-Mobilność.

Nasz uczeń nagrodzony w konkursie "Junkers szkoli"

     Uczeń Dawid Sołomacha otrzymał nagrodę za pierwsze miejsce w teście on-line programu „Junkers szkoli” - technika kondensacyjna. Program ten ma za zadanie zapoznać uczniów z nowoczesnymi technikami ogrzewania: kotłami kondensacyjnymi, techniką solarną oraz pompami ciepła. Uczniowie przechodzą szkolenie, a następnie rozwiązują test on-line. Nagrodą za pierwsze miejsce był cyfrowy detektor firmy Bosch.
     Gratulujemy zwycięzcy i życzymy sukcesów w kolejnych testach.