Przejdź do treści

Dzień zawodu technik mechanik

     W dniu 16.05.2018r. w naszej szkole został zorganizowany dzień zawodu "mechanika". Uczniowie przygotowali prezentację multimedialną współczesnych obrabiarek CNC stosowanych w przemyśle maszynowym i prezentowali możliwości techniczne tych urządzeń. Poniżej kilka przykładów.

     Uczniowie zademonstrowali również sposób modelowania 3D  wału maszynowego w programie Solid Edge, a następnie przekonwertowali pracę do modelu 2D.  Prezentowane były również gotowe detale wyprodukowane na naszej szkolnej tokarce CNC Emco TURN 60 i drukarce 3D.

 

Technik mechanik – poszukiwany pracownik

     Przeglądając strony  www:// ……. PUP daje się zauważyć, że polscy pracodawcy  w coraz większym stopniu poszukują wykwalifikowanych pracowników umiejących obsługiwać obrabiarki sterowane numerycznie (CNC).  Jest to szansa na zatrudnienie naszym absolwentom kształcącym się w zawodzie technik mechanik.

     Uczniowie klasy ITM już opanowali umiejętność czytania i sporządzania rysunków technicznych przy użyciu programu komputerowego. Czeka ich teraz nauka obsługi obrabiarek konwencjonalnych i sterowanych numerycznie. Te umiejętności  zdobędą w kolejnych latach nauki, co pozwoli im znaleźć atrakcyjną pracę. 

Projektowanie części maszyn w programie Solid Edge ST5

Technik mechanik zajmuje się między innymi projektowaniem części maszyn. Przedstawiamy krok po kroku modelowanie sprzęgła tulejowego w programie Solid Edge ST5.
Na zdjęciu 1 zaprojektowano model bryłowy wpustu pryzmatycznego (wymiary dobrane z Polskich Norm).
Zdjęcie 2 - projekt wału.
Zdjęcie 3 - model bryłowy wkrętu zabezpieczającego.
Zdjęcie 4 - projekt tulei.
Zdjęcie 5 - wyszczególniono części do montażu.
Zdjęcie 6 - zamontowano wpust w pierwszym wale.
Zdjęcie 7 - zamontowano wpust w drugim wale.
Zdjęcie 8 - osadzenie pierwszego wału w tulei.
Zdjęcie 9 - zabezpieczenie wkrętem przed przemieszczaniem się wału względem tulei.
Zdjęcie 10 - przygotowanie drugiego wału do osadzenia w tulei.
Zdjęcie 11 - osadzenie drugiego wału w tulei.
Zdjęcie 12 - przygotowanie drugiego zabezpieczenia.
Zdjęcie 13 - mamy zmontowane sprzęgło tulejowe.

Nowy rok szkolny – nowe wyzwania

Od pierwszych dni roku szkolnego 2017/2018 uczniowie klasy IV uczący się zawodu technik mechanik rozpoczęli przygotowania do egzaminu M.44  - organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń. 

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywali podczas nauki w szkole, w trakcie zajęć praktycznych na warsztatach szkolnych, praktyk zawodowych w zakładach pracy (PRONAR), zagranicznych praktyk zawodowych uczestnicząc w wyjeździe do Grecji w ramach Projektu Erasmus+.

Natomiast uczniowie klasy pierwszej poznają tajniki zawodu ucząc się wykonywania rysunku technicznego  za pomocą programu Solid Edge, mierzenia części maszyn zarówno rzeczywistymi przyrządami pomiarowymi jak również ćwicząc na symulatorach przyrządów pomiarowych.

Technik mechanik zawodem przyszłości

     W zawodzie technik mechanik bardzo ważna jest umiejętność  tworzenia,  czytania , interpretacji i zastosowania rysunku technicznego. Nauka rysunku w klasyczny sposób czyli za pomocą deski kreślarskiej, ołówka,  gumki,  ekierki, cyrkla i rapidografów jest żmudna i mało efektowna. Dlatego w naszej szkole odeszliśmy już kilka lat temu od tej formy nauki rysunku technicznego. O wiele skuteczniejszą metodą jest wykorzystanie aplikacji komputerowych do projektowania 2D oraz 3D. W naszej szkole wykorzystujemy oprogramowanie Solid Edge opracowane przez firmę Simens.

Czytaj więcej...