Przejdź do treści

DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

      W maju 2018 roku uczniowie z klasy pierwszej technikum, w zawodzie technik ekonomista (Karolina Kowalczuk, Kacper Oksięciuk i Basia Puchacz) wzięli udział w konkursie „Start-up na 5-tkę”. Ich zadaniem było stworzenie innowacyjnego pomysłu na biznes. Uczniowie mieli wskazać jaki konkretny problem pozwoli rozwiązać ich produkt lub na jaką konkretną potrzebę klientów odpowie, a także - kim będą ich klienci i na czym będą zarabiać. Autorzy pomysłu wykazali się kreatywnością. Poświęcili swój czas na opracowanie projektu i postawili pierwsze kroki w tworzeniu biznesplanów.

     W przedostatnim tygodniu nauki we wszystkich klasach naszej szkoły realizowaliśmy zagadnienia z przedsiębiorczości związane z funkcjonowaniem gospodarki i rolą państwa w gospodarce. Zakres ingerencji państwa w gospodarkę może być różny. Wyróżnia się dwa podstawowe modele: liberalizm gospodarczy i interwencjonizm państwowy. Który jest lepszy? Chyba taki, który pozwalałby stwierdzić, że mieszkamy w najlepszym państwie. A jakie państwo określamy najlepszym? Takie, w którym HDI, czyli wskaźnik rozwoju społeczno-ekonomicznego jest wysoki.

Czytaj więcej...

Praktyk biznesu

     14 maja 2018 roku uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w zajęciach z zakresu edukacji ekonomicznej w ramach projektu „Praktyk biznesu”. Jest to działanie towarzyszące Olimpiadzie Przedsiębiorczości. Projekt „Praktyk biznesu” obejmuje zagadnienia dotyczące praktycznych aspektów prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Prowadzącym spotkanie był młody przedsiębiorca, który opowiedział młodzieży o blaskach i cieniach prowadzenia własnej firmy.

     Uczniowie z zainteresowaniem słuchali przedsiębiorcy. Dobry przykład praktyka, powinien zainspirować i motywować uczniów planujących w przyszłości zostać przedsiębiorcą oraz wzmocnić ich postawy proaktywne i proprzedsiębiorcze.

Lekcja o Funduszach Europejskich, Przedsiębiorczość II

     W marcu 2018 roku,  w odpowiedzi na informację umieszczoną na stronie Kuratorium Oświaty w Białymstoku, nasza szkoła przystąpiła do akcji edukacyjnej pod nazwą „Lekcja o Funduszach Europejskich, Przedsiębiorczość II”.  Głównym celem projektu jest popularyzacja wiedzy na temat przedsiębiorczości w kontekście Funduszy Europejskich, w tym Programu Operacyjnego Polska Wschodnia ( POPW).

      13 kwietnia 2018 r. na lekcji podstaw przedsiębiorczości w klasie I TE, I TEL, I TM na podstawie materiałów dydaktycznych udostępnionych przez organizatora (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju) przedstawiono możliwości wsparcia rozwoju innowacyjnego biznesu, a w szczególności Platform startowych dla nowych pomysłów. Przybliżone zostały zasady aplikowania o środki na wsparcie start-upów oraz przykłady przedsiębiorczości młodych osób  prowadzących start-up w ramach Platform startowych.

          Oczekiwanym efektem zrealizowanych zajęć są następujące wnioski, które powinni wyciągnąć uczniowie:
1. Program Polska Wschodnia wspiera rozwój innowacyjnej przedsiębiorczości w makroregionie.
2. Młodzi ludzie mogą otrzymać z Funduszy Europejskich wsparcie umożliwiające rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.
3. Platformy startowe oferują szerokie wsparcie (merytoryczne, techniczne i finansowe) umożliwiające wypracowanie modelu rentownego biznesu.

       START-UP – nowe przedsiębiorstwo nastawione na przygotowanie i wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów i usług, które zagwarantują  mu rozwój biznesowy. Zazwyczaj działa w obszarze nowych technologii, aktywnie poszukuje nowych rynków i inwestorów.

       Walentyna Homanowska

Dzień zawodu technik ekonomista

     W ramach  Dni Zawodów - cyklicznej imprezy w naszej szkole, 16 marca 2018 roku  obchodziliśmy Dzień Zawodu Technika Ekonomisty. Uczniowie klas przedmaturalnych i maturalnych uczestniczyli w spotkaniu z panią Anną Szeryńską - kierownikiem Powiatowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Siemiatyczach, będącą także Głównym Specjalistą do spraw Organizacji Doradztwa w naszym powiecie.
     Spotkanie miało dwuetapowy przebieg. Młodzieży z klas młodszych zostały przybliżone zasady funkcjonowania instytucji, z usług której korzysta wielu mieszkańców naszego powiatu, będącej także organizatorem wielu szkoleń, konkursów i imprez, w których brali udział nasi uczniowie i absolwenci w ramach wyjazdów zorganizowanych i indywidualnych. Wielokrotnie nauczyciele, młodzież i ich rodzice uczestniczyli w  Wiosennych Targach Ogrodniczych i Pszczelarskich, Zielonej Gali, Podlaskich Targach Budownictwa Wiejskiego, Targach Ogrodniczych "Jesień w sadzie i ogrodzie", Targach Leśnych „Las i My”.  Podczas prelekcji zwrócono uwagę na to, że Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego może być potencjalnym miejscem pracy dla absolwentów naszej szkoły.
       Druga część  spotkania skierowana była do uczniów klas maturalnych i skupiała się głównie na prezentacji działań  i projektów umożliwiających pozyskanie środków na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. Przedstawione przykłady funkcjonujących przedsiębiorstw z różnych branż, które pozyskały środki z Unii Europejskiej powinny uświadomić młodzieży, że warto  szukać informacji na temat źródeł finansowania działalności gospodarczej i wykorzystywać istniejące szanse.

Zdjęcia: Anetta Lenkiewicz

Europejski Konkurs Statystyczny

     Grupa uczniów klasy III TE wraz z opiekunem panią Katarzyna Piotrowską bierze udział w Europejskim Konkursie Statystycznym. Europejski Konkurs Statystyczny jest organizowany przez Eurostat i zgłoszone urzędy statystyczne z 11 krajów Europy. Celem Konkursu jest zainteresowanie uczniów statystyką. Konkurs ma charakter zespołowy i składa się z części krajowej i europejskiej. Część krajowa składa się z dwóch etapów. Etap pierwszy to rozwiązanie 3 testów on-line z pytaniami zamkniętymi. Życzymy sukcesów. 
Więcej informacji na oficjalnej stronie europejskiego konkursu statystycznego.