Przejdź do treści

Lekcja o Funduszach Europejskich, Przedsiębiorczość II

     W marcu 2018 roku,  w odpowiedzi na informację umieszczoną na stronie Kuratorium Oświaty w Białymstoku, nasza szkoła przystąpiła do akcji edukacyjnej pod nazwą „Lekcja o Funduszach Europejskich, Przedsiębiorczość II”.  Głównym celem projektu jest popularyzacja wiedzy na temat przedsiębiorczości w kontekście Funduszy Europejskich, w tym Programu Operacyjnego Polska Wschodnia ( POPW).

      13 kwietnia 2018 r. na lekcji podstaw przedsiębiorczości w klasie I TE, I TEL, I TM na podstawie materiałów dydaktycznych udostępnionych przez organizatora (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju) przedstawiono możliwości wsparcia rozwoju innowacyjnego biznesu, a w szczególności Platform startowych dla nowych pomysłów. Przybliżone zostały zasady aplikowania o środki na wsparcie start-upów oraz przykłady przedsiębiorczości młodych osób  prowadzących start-up w ramach Platform startowych.

          Oczekiwanym efektem zrealizowanych zajęć są następujące wnioski, które powinni wyciągnąć uczniowie:
1. Program Polska Wschodnia wspiera rozwój innowacyjnej przedsiębiorczości w makroregionie.
2. Młodzi ludzie mogą otrzymać z Funduszy Europejskich wsparcie umożliwiające rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.
3. Platformy startowe oferują szerokie wsparcie (merytoryczne, techniczne i finansowe) umożliwiające wypracowanie modelu rentownego biznesu.

       START-UP – nowe przedsiębiorstwo nastawione na przygotowanie i wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów i usług, które zagwarantują  mu rozwój biznesowy. Zazwyczaj działa w obszarze nowych technologii, aktywnie poszukuje nowych rynków i inwestorów.

       Walentyna Homanowska

Kolejne spotkanie z filozofią za nami!

14 kwietnia, w ramach cyklicznej współpracy z UPH w Siedlcach, młodzież z klas 1 TE i 1 TI wzięła udział w wykładzie prowadzonym przez dr Ewę Zgolińską. Tym razem uczniowie mogli zapoznać się z wizją nadczłowieka Fryderyka Nietzschego. Celem tych spotkań jest przygotowanie uczestników do olimpiady filozoficznej.

"Spotkania z filozofią" na UPH w Siedlcach

     Nasza szkoła rozpoczęła współpracę z Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. W związku z tym, 17 marca uczniowie z klas 1 TE i 1 TI wzięli udział w pierwszym wykładzie z cyklu "Spotkania z filozofią". Celem tej wspólnej inicjatywy jest zapoznanie uczestników z podstawowymi ideami i zagadnieniami filozoficznymi oraz przygotowanie do Olimpiady Filozoficznej. Spotkanie prowadziła przewodnicząca siedleckiego oddziału PTF dr Ewa Zgolińska, która wyjaśniła czym jest filozofia oraz pokazała jak można dedukcyjnie poznawać rzeczywistość. Wykład zachęcił do refleksji nad sobą i otaczającym światem dlatego spotkał się z dużym zainteresowaniem uczniów.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - 1 marca

    W Narodowym Dniu Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” czcimy bohaterów niepodległościowego i antykomunistycznego podziemia, zwanych również „Niezłomnymi” którzy po II wojnie światowej z bronią w ręku przeciwstawili się narzuconej władzy komunistycznej.

    Data tego święta państwowego nawiązuje do wydanego przez stalinowski sąd wyroku śmierci na siedmiu członków IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” z Łukaszem Cieplińskim na czele, wykonanego 1 marca 1951 roku w więzieniu mokotowskim w Warszawie.

Czytaj więcej...

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

     21 lutego przypada Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. To coroczne święto zostało ustanowione przez UNESCO 17 listopada 1999 roku. Data święta nie jest przypadkowa. Upamiętnia ono wydarzenia w Bangladeszu, gdzie w 1952 roku pięciu studentów uniwersytetu w Dhace zginęło podczas demonstracji, w której domagano się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego.

     W Polsce to wyjątkowe święto także jest obchodzone. W 2012 roku wystartowała kampania Ojczysty - dodaj do ulubionych zorganizowana przez Narodowe Centrum Kultury i Radę Języka Polskiego. Jak podają jej autorzy, "ma ona na celu podnoszenie świadomości językowej oraz kształtowanie poczucia odpowiedzialności za polszczyznę". Rok później wystartowała kolejna kampania - Język polski jest ą-ę. Jej celem jest obrona znaków diakrytycznych i przeciwdziałanie nieużywaniu charakterystycznych polskich liter.

     Głównym założeniem Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego jest pomoc w ochronie różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego. W tym wyjątkowym dniu ze szczególną dbałością zadbajmy o nasz piękny język polski.

     Również i nasza szkoła włączyła się w obchody tego święta. Została przygotowana gazetka szkolna z łamańcami językowymi, wypisanymi „humorami z zeszytów szkolnych”, oraz najczęstszymi błędami językowymi. Młodzież na długiej przerwie mogła sprawdzić się w rozwiązywaniu zagadek językowych, a wybrani uczniowie zmierzyli się z dyktandem, które najlepiej napisała Diana Czarkowska, uczennica klasy IV TE.

     Dbajmy o piękno języka polskiego!!

Zespół Przedmiotów Humanistycznych


Zdjęcia: Anetta Lenkiewicz